Nyilatkozat
a Magyar Tengerpart Bt. kínálatában lévő ingatlan közvetítéséről

Alulírott, ( szül.: év nap,

édesanyám: ) ,

utca szám alatti állandó lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgár, vételi szándékkal rendelkező érdeklődő, aki személyi azonosságom a
betűjelűs és   számú személyi igazolványommal   /    számú és betűjelű  személyi
azonosító   igazolványommal   igazolom,   e    nyilatkozatom    aláírásával   elismerem,  hogy   a
www.balatoniingatlanok.hu honlapon 8734-1937 kódszám alatt, Somogy............. településen,
6500 m2 teleknagysággal, 270 m2 felépítményi alapterülettel, 109000000 Ft,- kínálati irányáron
ajánlott   ingatlant   s   az   ingatlan  további  jellemzőit   élőszóban   személyesen   ismertetve, az
ingatlan  eladásának  közvetítésével   megbízott   Magyar   Tengerpart   Ingatlanforgalmazó   és
Tanácsadó  Betéti  Társaság 
( székhelye  : 8623 Balatonföldvár,  Kőröshegyi  út  50.  szám  alatt, képviselője: Dr. Gál Imre cégvezető) képviselője ajánlotta és közvetítette nekem, ezért a megjelölt
ingatlan   közvetítőjének  a   Magyar   Tengerpart   Bt.   céget   tekintem   akkor  is,
ha  nem   én
vásárolom   meg   az   ingatlant, hanem   hozzátartozóm,  rokonom,  cégem,  rokonom   cége  vagy
bárki  más,  aki  csak  rajtam keresztül szerezhet  tudomást az előbbiek szerint megjelölt ingatlan-
(ok)ról.

Vállalom  közvetítő  képviselőjének  azonnali értesítését, ha eladóval  megállapodás jön  létre
és  ismert  lesz a szerződéskötés  időpontja. A szerződés  megkötése után  három  napon  belül  felhívás  nélkül  másolati  példányban átadom  közvetítő képviselőjének a közvetített ingatlan adásvételi szerződését.


, napján.


                                                                                          .................................................................
                                                                                           vételi szándékkal rendelkező nyilatkozó