Ingatlanukat  bérbe adni kívánó személyeknek  vagy cégeknek  egy év időtartamra megállapí-
tásra kerülő díjért egész  évben biztosítjuk  ingatlanuk hat  fényképpel és leírással történő be-
mutatását.

A Balatonnál és a Balaton környékén lévő ingatlanok közvetítésével  üzletszerűen foglalkozó cégeknek, irodáknak és egyéni vállalkozóknak  írásbeli partneri megállapodásunk alapján le-
írással és ingatlanonként hat  fényképpel korlátlan számban, díjtalanul biztosítjuk  az eladás céljából kínálatukban lévő ingatlanok honlapunkon történő bemutatását.


Kínálatukat honlapunkon partneri megállapodás nélkül ajánlani kívánó közvetítőknek a be-
mutatni kívánt ingatlanok számától  függő havi díjért biztosítjuk
ingatlanuk fényképekkel és leírással történő megjelenését.

Díjtalan  tájékoztatással  szolgálunk az eladott vagy eladni kívánt ingatlanra vonatkozó adó-
jogi rendelkezésekről és a megvásárolni óhajtott  ingatlan után  fizetendő visszterhes vagyon-
átruházási illetékről.Adásvételi szerződésük elkészítéséről és a szerződésen alapuló jogoknak
a földhivatali  nyilvántartásba  történő  bejegyzéséről  igény  esetén a személyes  megbeszélés
során ismertetésre kerülő kedvező ügyvédi díjszabással gondoskodunk.